_ _
_

Dáme vám čas spoznať
Nový Renault

Renault Zoznamka 365 vám prináša jedinečnú možnosť dôverne spoznať vášho budúceho partnera a spoločníka na cestách. Ponúkame vám možnosť dlhodobej výpožičky vozidiel Renault.

Chcem sa zoznámiť

Zoznámte sa s...

_ _

Som atraktívny a stredobod pozornosti

_ _

Nevyžadujem teplé večere,
mám nízku spotrebu

_ _

Za mojim volantom budete
vysedávať radšej ako s kamarátmi

_ _

Som za každé huncútstvo
a nepokazím žiadnu zábavu

_ _

Nepoznám bolesť hlavy ani nádchu,
odveziem vás kedykoľvek a kamkoľvek

_ _

Spoznajte bližšie Nový Renault KADJAR

Chcem sa dlhodobo zoznámiť

Štandardná dĺžka výpožičky je 2 dni s limitom 300 km

Zadarmo
Jednoducho
Rýchlo
Bezstarostne
Pole je povinné
Pole je povinné

Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Právne podmienky
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou ALD Mobil s.r.o., IČO: 10769625, Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa a spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o., IČO: 357 36 003, Einsteinova ulica č. 24, 851 01 Bratislava, ako prevádzkovateľmi, na účely zaradenia do informačného systému ponúkania výrobkov a služieb, uskutočňovania prieskumov a rozvoja starostlivosti o zákazníka, a to až do odvolania súhlasu alebo do skončenia účelu spracovania. V rozsahu a na uvedené účely je prevádzkovateľ oprávnený sprístupňovať tieto osobné údaje svojim zmluvným partnerom v rámci autorizovanej siete predajní a servisov RENAULT a DACIA a tiež v rámci skupiny Renault, a to aj mimo územia Slovenskej republiky, a tiež kontaktovať ma prostredníctvom všetkých prostriedkov komunikácie, najmä adresným listom, ponukovým katalógom, telefónom, faxom a elektronickou poštou. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a úplné a bol som oboznámený so svojím právom prístupu k osobným údajom, právom na ich opravu, ako aj s ďalšími právami podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením (bližšie informácie na www.renault.sk a www.dacia.sk v sekcii Právne informácie).
×
_
Predáváme vozidlá značiek
Stará Ľubovňa - Renault Stará Ľubovňa - Dacia